Bigg.Assist

BiGG Nedir?

1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.

BiGG.ASSIST Nedir?

BiGG.ASSIST, TÜBİTAK 1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI 1. AŞAMA UYGULAYICI KURULUŞ ÇAĞRISI kapsamında desteklenmeye hak kazanarak Teknopark İzmir bünyesinde Hizmet Birimi olarak kurulmuştur.

BiGG.ASSIST Ne Yapar?

İş fikri aşamasından, şirketleşmeye giden süreçte güçlü ve sonuç odaklı bir paydaş olan BiGG.ASSIST, fikirden hedefe giden tüm hizmet ve destekleri tek elden verir.

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı” kapsamında çalışan BiGG.ASSIST iş fikirlerini geliştirerek, nitelikli iş planına dönüştürülmesini sağlar.

BiGG.ASSIST katma değerli tüm hizmet ve destekleri tek elden verecek şekilde tasarlanmıştır. Öncelikle yerelde girişimcilik kültürünün gelişmesine katkı sağlaması hedeflenen BiGG.ASSIST, 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programının 1. ve 2. Aşama faaliyetlerini başarı ile yürütürek, programın görünürlüğünün, bilinirliliğinin ve ulaşılabilirliğinin arttırılmasına hizmet eder.